Hoffhalter Rudolf

(Zürich, Svájc, 1550. dec. 7. - Debrecen, 1586 eleje)

nyomdász, bet?metsz?

     Hoffhalter Rafael fia. Apjához hasonlóan vándornyomdászként tevékenykedett Bécsben, Debrecenben, Váradon és Gyulafehérváron. Protestáns meggy?z?dése miatt összeütközésbe került a gyulafehérvári fejedelmi udvarral. Így költözött 1573-ban a Zala megyei Alsólendvára, a protestáns Bánffy Miklós udvarába. Itt dolgozott egy éven át, s nyomtatta ki a Zala megye m?vel?déstörténetében kiemelked? jelent?ség? munkáit, Kultsár György prédikátor három m?vét. A királyi udvar azonban Alsólendváról is távozásra késztette az "eretnek könyvnyomtatót", aki aztán Zrínyi György birtokára, Drávavásárhelyre menekült. Itt is kinyomtatott egy horvát nyelv? protestáns vallási kötetet. Hamarosan azonban távoznia kellett. Végül Debrecenben telepedett le, ahol 1577-t?l haláláig dolgozott. Korának sok fontos m?vét jelentette meg, s ? adta ki az els? magyar nyelv? számtankönyvet.
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 1.466-467.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.728.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.816.p.
 Tantalics Béla: Lendva kulturális emlékei a 16. század második feléb?l
Főbb művekAz halálra való készületr?l rövid tanosság
 Az ördögnec a penitencia tartó b?nössel való vetekedéséröl... az Alsó Linduai Kultsár György mester
 Postilla
 Fitz József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. A reformáció : 218-227.p.