Holub József

(Alsókubin, Árva vm., (ma: Dolný Kubin, Szlovákia), 1885. ápr. 3. - Pécs, Baranya m., 1962. márc. 28.)

történész, egyetemi tanár

     A bölcsészeti, majd államtudományi doktorátus megszerzése után 1909-t?l mintegy másfél évtizedig a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárának ?re volt. 1920 és 1923 között magántanárként diplomatikát adott el? a budapesti egyetemen. 1923-tól a pécsi egyetem bölcsészettudományi karán a magyar történelem nyilvános rendkívüli, majd 1924-t?l nyilvános rendes tanára volt. 1928-tól 1952-ig, nyugdíjazásáig ugyanitt az állam- és jogtudományi karon a jogtörténet nyilvános rendes tanáraként m?ködött. F?ként a középkori magyar jog történetével, Zala megye középkori történetével, valamint Tolna megye történetének egyes kérdéseivel foglalkozott.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 14.71-73.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.734.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 31.p.
 Komjáthy Miklós: Holub József
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.319-320.p.(*ápr.4.)
Főbb művekZala megye története a középkorban. 1. A megyei és egyházi közigazgatás története
 Zala megye története a középkorban 2. Községek : Kézirat
 A leánynegyedr?l
 A magyar alkotmánytörténelem vázlata 1-2.
 A magyar alkotmánytörténelem vázlata 2.
 Az egyházi nemesek jogállása a középkorban
 Zala megye középkori vízrajza