Hontvári Gyula; az 1930-as évek végéig Huhn

(Szerbelemér, Torontál vm., 1898. okt. 28. - 1970 körül)

tanító, lapszerkeszt?

     Tanítói oklevelet szerzett, részt vett az I. világháborúban, utána a nemzeti hadsereg tagja lett, hadnagyként szerelt le. Rövid ideig a Zalavármegyei Hírlap, majd a Zalavármegye segédszerkeszt?je, a Göcsej cím? szépirodalmi lap szerkeszt?je, utóbb Visszhang néven folytatta. Kisszigeten, 1942-t?l Bazitán tanított, a Kisgazdapárt keretében politikával kísérletezett, élete utolsó évtizedeiben Zalaszentmihályon élt tanítóként, majd nyugdíjasként a m?vel?dési házat igazgatta, a község történetére vonatkozó adatokat gy?jtötte. Falumúzeumot is szervezett. 1970-ben Szombathelyre költözött. Versei, novellái, színm?vei számtalan helyen megjelentek, írt színm?veket, operettek szövegkönyveit, szerkesztett naptárakat, t?zrendészeti útmutatókat. Hámori György néven is publikált.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 14.137.has.
Főbb művekÁlom és valóság : Versek
 Tsuka Pál göcseji históriái
 A t?zoltóparancsnok tudnivalói