Horváth Ádám; Pálóczi

(Köml?d, Komárom vm., 1760. máj. 11. - Nagybajom, Somogy vm., 1820. jan. 28.)

mérnök, ügyvéd, író

     A debreceni kollégiumban tanult. Földmér?, ügyvéd volt, 1781-t?l Pápán, 1784-95 között Balatonfüreden, 1810-ig Nagybajomban, ett?l kezdve haláláig Petrikeresztúron élt. Sokoldalú író, f?leg füredi korszakában jeles alkotó. Megjelent három verskötete, Hunyadi Jánosról írt eposza, csillagászati tankölteménye, szabadk?m?ves regénye, lélektani munkája. 1795 után irodalmi m?ködése kevésbé jelent?s, ez id?ben a dunántúli református egyházi életben vállalt szerepet. Petrikeresztúron élve újra megpróbált bekapcsolódni a magyar irodalomba, megint sokat és sokfélét írt, de ezen alkotásai (történeti m?vei, eposza, vígjátéka stb.) már nem keltettek érdemi visszhangot. Maradandó értéket képviselnek azonban népzenei, népköltészeti gy?jteményei, különösen az 1813-ban befejezett, de csak 1953-ban megjelent Ötödfélszáz énekek c. népzenei kötete. Több emléktábla ?rzi érdemeit, Zala megyében a petrikeresztúri m?vel?dési ház falán, nevét viseli a zalaegerszegi zeneiskola.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.1120-1130.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 14.237-239.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.348-349.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.427.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.829-830.p.
 Péterffy Ida: Horváth Ádám levelezése "poetriáival"
 Péterffy Ida: Horváth Ádám munkássága a "Hunniás" el?tt
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 132.p.
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 2.427.p.
 Péterffy Ida: H. Á. levelezése : borító és 3.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 132.p.