Huszti József

(Zalabér, Zala vm.,1887. okt. 10. - Budapest, 1954. jan. 3.)

irodalomtörténész, egyetemi tanár

     Huszti Ferenc bátyja. Középiskolai tanulmányait Budapesten kezdte, a II-VI. osztályt a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte, az utolsó két osztályt cisztercita noviciusként Zircen, Egerben. Mivel a rend matematikust akart képezni bel?le, kilépett. Eötvös kollégista, 1912-ben tanári oklevelet szerzett. 1918-tól Eötvös kollégiumi, 1923-tól szegedi, 1934-t?l budapesti egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) 1922-t?l levelez?, 1930-tól rendes tagja. 1945 után háttérbe szorult. F? kutatási témája a magyarországi humanizmus. Öccse tevékenységére tekintettel a szül?házra emléktábla került.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 14.813-816.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.765.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.851.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 473.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.485.p.
 Borzsák István: Huszti József emlékezete
Főbb művekMenander és Epikuros
 Terentius a világirodalomban
 Platonista törekvések Mátyás király udvarában
 Janus Pannonius