István Vilmos

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1849. jún. 22. - Szombathely, Vas vm., 1910. dec. 24.)

katolikus f?pap, püspök

     Elemi iskoláit szül?városában, a középiskolát Szombathelyen végezte, teológiát Bécsben, a Pazmaneumban tanult. Káplán volt K?szegen, 1875-t?l udvari káplán és levéltáros, szentszéki jegyz?, tanár a szemináriumban. 1888-tól tb. kanonok, 1891-t?l székesegyházi kanonok, 1892-t?l prépost, 1899-t?l segédpüspök. 1901-t?l szombathelyi megyéspüspök.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.307-308.has.
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.166.p.
Főbb művekSzily János Szombathely els? püspökének élete és m?ködése