Iványi Béla; 1903-ig Jung

(Nagykanizsa, Zala vm., 1878. okt. 27. - Vonyarcvashegy, Veszprém m., 1964. jan. 20.)

történész, egyetemi tanár

     1903-ban a budapesti egyetemen jogi diplomát kapott. Ezután az Országos Levéltárban m?ködött. 1915-t?l a jogtörténet ny. rk., 1917-t?l ny. r. tanár a debreceni, majd 1937-ig a szegedi egyetemen. 1920 és 1949 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelez? tagja. Nyugdíjazása után a Batthyány- és a Festetics-családok levéltárának feldolgozásával illetve rendezésével foglalkozott. Számos történeti tanulmányt, fontos városi ill. családi levéltár alapján készült forráskiadványt tett közzé. Publikálatlan, zalai vonatkozású kéziratai találhatók a Zala Megyei Levéltárban is.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.365-369.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.785.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.884.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 473.p.
 Degré Alajos: Iványi Béla
 Vörös Károly: Iványi Béla
Főbb művekBártfa sz. kir. város levéltára, 1319-1526
 A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243-1803
 A Tomaj nemzetsés és a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család története 1. kezdett?l-1526-ig
 A római szent birodalmi Széki gróf Teleki család gyömr?i levéltára
 A két Zrínyi Miklós körmendi levelei