Iványi Bertalan

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1879. - Budapest, 1953. dec. 30.)

mérnök

     Tanulmányait a budapesti m?egyetemen végezte 1901-ben. 1903-ban lépett állami szolgálatba: el?bb a gyulai, majd a szolnoki Folyammérnöki Hivatalnál m?ködött. 1920-tól a sátoraljaújhelyi Folyammérnöki Hivatal vezet?je, 1927-t?l vízépítési kerületi felügyel?, 1934-t?l a Földm?velésügyi Minisztérium Folyammérnöki Osztályának, utóbb a Vízügyi M?szaki F?osztálynak vezet?je (1937-1938). Fontos munkásságot fejtett ki a kisvízszabályozás, ill. gázlórendezés m?szaki kérdéseinek tisztázása terén. A Tisza szabályozásánál is érdemeket szerzett.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.369-370.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.786.p.
 Dévény István: Iványi Bertalan
Főbb művekGázlórendezések Szolnok és Csongrád között a Tiszán
 A Tisza szabályozása és hajózhatóvá tétele céljából szükséges munkák
 A Tisza kisvízi szabályozása