Izsák Gyula Endre

(Csurgó, Somogy vm., 1901. febr. 6. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1974. aug. 11.)

tanár

     Gyermekévei (Zákány, Nagyharsány, Siklós) után Csurgón végzett tanítóképz?t (1919). 1922-ig házitanító volt. 1925-ben végzett Budapesten a Polgári Iskolai Tanárképz?n földrajz, természetrajz, vegytan és kézimunka (skjöld) szakon. Ugyanezen évben került Zalaegerszegre a polgári fiúiskolához óradíjas tanárként. 1928-tól 1946-ig ugyanitt rendes tanár, majd 1949-ig igazgató. 1926-ban feleségül vette Pálffy Aranka matematika-fizika szakos polgári iskolai tanárt. Házasságukból három gyermek született (Magdolna, 1927; Imre, 1929; Katalin, 1930.). Felesége korai halála után feleségül vette Morandini Jolanda tisztvisel?t. Ebb?l a házasságából egy gyermek született (János, 1944). 1949-50-ben a polgári fiúiskolát átszervezte a Pet?fi Sándor Általános Iskolává. 1950-t?l rövid megszakítással a Tanítóképz? Intézet tanára volt. Már korábban, 1940-48 között tanári állása mellett szakfelügyel? is volt. Fiatal éveiben kivette részét Zalaegerszeg közm?vel?déséb?l. Jórészt ? terjesztette el helyben a sporthorgászat elveit és eszközeit. Alapító tagja volt a városi horgászegyesületnek (1949), kés?bb évtizedekig vezet?ségi tag. A polgári iskolában kézimunka szakkört, igen sikeres repül?modellez? szakkört vezetett. Felkeltette a szakmai érdekl?dést Breglovics Kálmán fafaragó m?vészete iránt. Az 1950-es évek elejét?l másfél évtizedig sikeres iskolai fotószakkört vezetett. Kiváló tanár (1954), kiváló újító (1955). A városi Pedagógus Szakszervezet elnöke (1952), majd hosszú id?n át vezet?ségi tagja. 1955-t?l az akkor alakuló Ságvári Gimnáziumban tanított földrajzot és biológiát nyugdíjba vonulásáig (1969). ? kezdeményezte a fogasponty (Gambusia affinis) Hévízi tóba telepítését az elszaporodott szúnyoglárvák pusztítása céljából.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.399.has.
 Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. : 198.p.
 Gyimesi Endre: Izsák Imre Gyula (1929-1965)
ArcképGyimesi Endre: Izsák Imre Gyula (1929-1965) : 21.p.
 A Hold túlsó oldalán. Dokumentumok és emlékezések Izsák Imrér?l