Jakab Géza, szentgericzei

(Kolozsvár, Kolozs vm., (ma: Cluj-Napoca, Románia), 1904. febr. 13. - Budapest, 1972. jan. 2.)

újságíró, író, könyvtáros

     Tanulmányait a kolozsvári unitárius f?gimnáziumban és a budapesti egyetem közgazdasági karán végezte. Hírlapírói pályáját a kolozsvári Újságnál kezdte, kés?bb ugyanott a Keleti Újság munkatársa. 1935-t?l a Rendkívüli Közlöny szerkeszt?je, 1938-tól az Aradi Közlöny bels? munkatársa. Az 1950-es évekt?l Zalaegerszegen élt, a Megyei Könyvtár munkatársa volt. Versei, m?vészeti és társadalmi cikkei a budapesti, az erdélyi és a felvidéki folyóiratokban jelentek meg (Az Est, Magyarság, Napkelet, Nyugat, Pesti Napló, Kassai Napló, Népakarat, Prágai Magyar Hírlap, a kolozsvári Hírnök, Ellenzék, Pásztort?z), zalaegerszegi munkája során f?leg a megye m?vel?déstörténetével kapcsolatos írásai jelentek meg az Életünk hasábjain, a Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyvében stb. 1923-ban és 1924-ben díjat nyert a Pet?fi Társaság Grünwald-, ill. Vigyázó-pályázatán.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.469-470.has.
 Romániai magyar irodalmi lexikon. : 2.460-461.p.
Főbb művekErdélyi utakon. : Versek
 Álmodik a gyopár. : Versek