Junger Mózes

(Pelejte, Zemplén vm., 1878. márc. 18. - ? 1945.)

rabbi, író

     1898-1908 között a budapesti Rabbiképz? növendéke volt, 1908-ban bölcsészdoktorrá avatták, 1909-ben rabbivá. Tizenegy évig Siklóson m?ködött, 1921 után zalaegerszegi f?rabbi. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Pécsi Naplóban, a Zalavármegyében jelentek meg.
IrodalomMagyar zsidó lexikon. : 438.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 15.902.has.
Főbb művekJózsef ibn Caddik Széfer Hámuszarja