Kabina János

(?, 1836. - Besztercebánya, Zólyom vm., (ma: Banská Bystrica, Szlovákia) 1909. szept.)

erd?mérnök

     Zala megyében 1861-1878 közt, mint kataszteri erd?becsl? dolgozott, majd a Lugosi Erd?igazgatóságnál, mint erd?tiszt, erd?felügyel? szolgált. 1904-ben erd?mesterként ment nyugdíjba. 1909-ben Besztercebányán hunyt el. Írásaiban - els?ként - igen határozottan lépett fel a zalai Esterházy birtok bérl?inek erd?pusztítása ellen. Cikkének országos, s?t nemzetközi hatása volt, s ki-állása eredményre vezetett. Erd?becsl?i ténykedése során alaposan megismerte Zala megye erd?it. A zalai fenyvesekr?l ? írt el?ször. Élesen lépett fel a Tisza vízgy?jt? területén lév?, máramarosi erd?k pusztítása ellen. Lefordította szlovák nyelvre Bed? Albert: Erd??r c. könyvét. Rendszeresen írt az Erdészeti Lapokba és a Vadász és Versenylapba.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 5.758.has.
 Szakács László: Kabina János
Főbb művekA zalamegyei fenyvesek
 Néhány szó a nempthy és alsó-lendvai uradalmak f?bérletér?l
 A szentgáli közbirtokosság erdészeti viszonyai