Kamondy László; Tóth

(Balatonmagyaród, Zala vm., 1928. nov. 27. - Budapest, 1972. okt. 23.)

író, drámaíró

     Az elemi iskola négy osztályát szül?falujában végezte. Középiskolai tanulmányait Budapesten a Toldy reálgimnáziumban kezdte, majd Léván, Esztergomban, végül Tatán folytatta. Ott is érettségizett 1947-ben. Még abban az évben felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-történelem szakára. Els? írásai egyetemista korában jelentek meg, a negyvenes évek végén. Az egyetem elvégzése után a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkeszt?je lett. Az "Emberavatás" c. antológia nemzedékének legtehetségesebb novellistái között tartották számon. Realista elbeszél? volt, aki a kisemberek életét ábrázolta nagy drámai er?vel (Vereked?k, Az utolsó játszma, Fegyencek szabadságon stb.). 1960-tól Kamondy László néven írt. Munkahelyet is változtatott: el?bb a Vígszínháznál, majd a Madách Színháznál, kés?bb a MAFILM-nél volt dramaturg. 1956-os forradalommal kapcsolatos novellája miatt igaztalan támadások érték, így írásainak tárgya mindinkább a politikától az élet morális problémái felé fordult. M?vészetét 1965-ben József Attila-díjjal ismerték el. Megpróbálkozott a regény- és drámaírással is. Drámái következetesen végigvitt kísérletek a hatvanas évek erkölcsi és társadalmi problémáinak feltérképezésére. Színpadi m?vei közül többet sikerrel játszottak (Vád és varázslat, Lány az aszfalton). Novelláit és drámáit halála óta is többször kiadták. "Hazatér? garabonciás" c. novellája a szül?földhöz való köt?dés megkapó példája.
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 1.578-579.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 3.361.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.952-953.p.
 Gyimesi Endre: Vázlat Kamondy László írói pályájáról : 189-207.p.
 Kamondy László, 1928-1972. Emlékkötet
Főbb művekFekete galambok : Novellák
 Apostolok utóda : Regény
 Megdézsmált örömök : Novellák
 Kancsal tündér : Novellák
 Vád és varázslat : Színm?vek
ArcképKamondy László, 1928-1972. Emlékkötet