Kanizsai István

(1330 el?tt - 1375-76 fordulóján)

katolikus f?pap, püspök

     A Kanizsai család egyik legjelent?sebb egyénisége, sokat tett a család felemelkedéséért. Pályafutását mint bácsi olvasókanonok kezdte, majd 1347-57 között óbudai prépost, egyúttal királyi káplán. Részt vett a nápolyi hadjáratban. Nagy Lajos diplomatája, 1356-ban a pápához vezette a magyar küldöttséget, ett?l az évt?l zágrábi püspök. 1366-68 között a szlavón bánságot kormányozta helytartói címmel. Kont Miklós nádor rágalmai miatt kegyvesztett lett. 1369-ben újra visszanyerte tisztségét, 1370-ben a király Katalin nev? lányának keresztapja. A következ? években a pápai és a francia udvarban tevékenykedett a francia és a magyar dinasztia házassági kapcsolata érdekében. A Zágrábban dühöng? járvány áldozata lett.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.850.p.
 Katolikus lexikon. : 2.484-485.p.
 Pór Antal: Az Osl nemzetség története a XIII. és XIV. században
 Pór Antal: Kanizsai István zágrábi püspök, 1330-1376