Bánffy család, alsólendvai

(13-17. század)     Zala kevés f?úri családja közül a legjelent?sebb, tagjai a XIII. századtól a XVII. század közepéig játszottak szerepet a megye életében, mint a lendvai uradalom urai. A család a Hahót nemzetségb?l származott. II. Hahót utódai között még nem voltak jelent?s tisztségeket betölt? emberek. Károly Róbert uralkodása alatt a család akkori feje, Miklós a király h?ségére tért és az 1350-es években megkapta a szlavón báni méltóságot. Utódai az ? tisztségét ?rizték meg családnevükben (Bán-fi). A család felemelkedése a XV. században is folytatódott, ekkor már a király környezetében fontos szerepet játszó f?urak között találjuk a családot. A XVI. század Bánffyjai azonkívül, hogy országos tisztségek visel?i voltak, meghatározó szerepet játszottak Zala életében. A család a kutatás jelenlegi állása szerint 1644-ben Kristóffal halt ki. Életükb?l sok adat ismert egy 1551-ben, Wittenbergben kiadott kalendáriumból, amit nemzedékr?l nemzedékre vezetve családi naplónak használtak.
IrodalomCzakó Károly: Az alsólindvai Bánffy család
 Magyar nagylexikon. : 3.168.p.
 Akadémiai kislexikon. : 1.179.p.
 Magyar katolikus lexikon. : 1.586-587.p.
 A Pallas nagy lexikona. : 2.575-576.p.
 Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. : 2.539-540.p.
 Új Id?k lexikona. : 3-4.703.p.