Kanizsai Pálfi János; Paulides

(Kanizsa, (ma: Nagykanizsa), Zala vm., 1584 körül - Pápa, Veszprém vm., 1641. ápr. 9.)

református püspök, énekszerz?

     1602-1607 között Fert?szentmiklóson, Csepregen, K?szegen és Komáromban tanult, majd rektor volt Somorján. 1609-ben a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve el?bb Somorján, majd Komáromban rektor, 1612-1626 között Pápán lelkész. 1626-tól Németújváron volt prédikátor, 1629-ben a dunántúli reformátusok püspökükké választották. 1633-ban Németújvár ura, Batthyány Ádám áttért a katolikus hitre, Pálfit el?zte, aki a következ? évt?l Kiskomáromban telepedett le. Leveleskönyve a korszak, különösen a dunántúli reformátusok történetének igen jelent?s forrása.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 5.929-930.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.851.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.579.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.954.p.
 Makár János: Kanizsai Pálfi János élete és munkássága
 Régi magyar költ?k tára 8. Bethlen Gábor korának költészete : 528-533.p.
Főbb művekArany temjénez?
 Régi magyar költ?k tára 8. Bethlen Gábor korának költészete : 182-187.p.