Kaposy József; 1881-ig Klein, 1919-ig Kaposi

(Zalaapáti, Zala vm., 1863. febr. 25. - Budapest, 1922. nov. 7.)

irodalomtörténész

     Budapesten járt gimnáziumba, 1878-tól papnövendék, a teológiát Esztergomban, a bölcseletet Bécsben végezte. F?városi hitoktató, hosszabb külföldi tanulmányutakat tett, 1885-ben pappá szentelték. A Magyar Szemle szerkeszt?je, a Szent István Társulat igazgatója volt. 1906-ban kilépett az egyházi rendb?l, 1919-t?l az Egyetemi Könyvtár tisztvisel?je. F?leg olasz és francia m?veket fordított, sokat foglalkozott Danteval.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 5.973-974.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 16.190-191.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.854.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.580.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.958-959.p.
Főbb művekDante Magyarországon