Kardos Sámuel; Kluger

(Zalabeseny?, Zala vm., 1856. jan. 29. - ?)

tisztvisel?, helytörténetíró

     A család beseny?i közbirtokos volt. Elemi és középiskolai tanulmányait befejezve a zalaegerszegi járási szolgabírósághoz került. Katonai szolgálatának letöltése után egy ideig a nemesapáti körjegyz?ségen dolgozott, majd 1880-ban Zalaegerszegen jegyz?i vizsgát tett. Ezután több helyen dolgozott tisztvisel?ként: a novai járási szolgabíróságon, a vármegyénél, illetve Zalaegerszeg városnál. Helytörténettel kapcsolatos írásai 1880-tól jelentek meg különböz? zalai folyóiratokban (Zalamegye, Alsó-lendvai Hiradó, Sümeg és Szenth-grót stb.). Több évig tudósítója volt a Magyar Hírlapnak, majd a Budapesti Naplónak.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 5.103-1035.has.
Főbb művekAdatok Zala-szent-grót történetéhez.