Kelemen Imre, szentkatolnai

(Kozmadombja, (ma: Szentkozmadombja), Zala vm., 1744. - Pest, 1819. márc. 26.)

jezsuita szerzetes, jogász, egyetemi tanár

     Gyermek volt, amikor családja Zalatárnokra költözött. Nagyszombatban jogot végzett, 1776-tól a gy?ri Jogakadémia tanára. 1793-1817 között a pesti egyetem tanára. Háromszor volt dékán és kétszer rektor. Polgári joggal foglalkozott, el?ször dolgozta fel a polgári jog hazai történetét. Latin nyelven írt, majd magyarra és németre is lefordított tankönyvei sokáig voltak használatban. Zalatárnokon emléktáblája van.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 5.1363-1365.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.887.p.(*Zalatárnok,1744)
 Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez : 98-102.p.
 Kapiller Imre: Kelemen Imre és családja Zalában : 131-136.p.
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 1.887.p.