Kemenesy Ern?; 1940-ig Kemptner

(Belatinc, Zala vm., (ma: Beltinci, Szlovénia), 1891. ápr. 2. - Keszthely, Zala m., 1985. júl. 8.)

mez?gazdász, agrármérnök, egyetemi tanár

     Édesapja gróf Zichy Ágoston gazdatisztje volt. Középiskoláit Szekszárdon és Budapesten végezte. 1910-ben Budapesten érettségizett. Tanulmányait a debreceni Gazdasági Akadémián folytatta. Harmadéves korában "A talajm?velés szerepe a szárazság elleni küzdelemben" cím? tudományos dolgozatával elnyerte az Akadémia Kodolányi Alapítványának szakirodalmi pályázatát. A diploma megszerzése után katonai szolgálatra vonult be, harcolt az I. világháborúban, 1917-ben mint hadirokkantat az ozorai kincstári gazdaságba helyezték. 1921-t?l a fels?iregi uradalom intéz?je lett. 1927-ben elvállalta az egri f?káptalan közel tizenhatezer hektáros szentmargitai birtokának irányítását. 1930-ban került Éber Antal s?regi birtokára, ahol az 1945. évi földosztásig volt a gazdaság jószágfelügyel?je. 1945-ben az Újjáépítési Minisztérium Mez?gazdasági Osztályának volt a vezet?je. 1946-ban áthelyezték az ekkor szervezett Agrártudományi Egyetem Mez?gazdaságtudományi Karának budapesti osztályára. Az alkalmazott üzemtani tanszék professzora lett. 1948-ban az Agrártudományi Egyetem keszthelyi osztálya gyakorlati tanszékének, illetve a tangazdaságnak a vezetésével bízták meg. Ezzel egyid?ben feladatul kapta a Délnyugat-Dunántúli Kísérleti Intézet szervezését és egyben kinevezték annak igazgatójává. Innen került át 1952-ben a martonvásári Kutató Intézetbe, közel két évig volt igazgatója. 1955 év végén tért vissza Keszthelyre, ahol közel két évtizeden át a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos munkatársaként, a talajm?velés, a talajer?-gazdálkodás kutatásának országos vezet?jeként dolgozott. 1964-ben nyugdíjba vonult, de kutató-kísérletez? tevékenységét haláláig folytatta. Munkássága a földm?veléstan, a talajer?-gazdálkodás rendszerének kutatása terén volt els?sorban jelent?s. 1957-ben a Halle-Wittenbergi Luther Márton Egyetem "honoris causa", majd a keszthelyi Agrártudományi Egyetem "doktor honoris causa" címet adományozott részére. 1952-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1953-ban megkapta a Munka Érdemérem arany fokozatát. 1954-ben és 1980-ban pedig a földm?velés tudományban elért eredményeiért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel jutalmazta.
IrodalomKovátsits László: Kemenesy Ern? a talajm?velés és talajer?gazdálkodás kíváló professzora 90 éves
 Füleky György: Beszélgetés a 93 éves Kemenesy Ern?vel
 Kováts András: Kemenesy Ern? 1891-1985
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2.135-139.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.843-844.p.
Főbb művekA földm?velés irányelvei
 Földm?velés, talajer?-gazdálkodás
 Talajer?-gazdálkodás
 Talajm?velés
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 2.135.p.
 Kovátsits László: Kemenesy Ern? a talajm?velés és talajer?gazdálkodás kíváló professzora 90 éves : 283. p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.843.p.