Bánffy János, alsólendvai

(? - Szaporca, Baranya vm., 1534. jan. 30.)

f?nemes, nádor

     Bánffy Miklós és Sagani Margit fia. Kezdetben h?séges híve volt Mátyásnak és Corvin Jánosnak, majd II. Ulászló pártjára állt. 1524 körül vette feleségül kevendi Székely Margitot, akit?l egy fia született. 1526-ban részt vett a mohácsi csatában, ahonnan Bakács Sándor segítségével megmenekült. Megmenekülése emlékére Alsólendván templomot emeltetett. Mohács után Szapolyai János töretlen híve lett, annak ellenére, hogy Ferdinánd felségsértéssel vádolta. Az 1530. évi országgy?lés a h?tlen Báthory István helyett nádorrá választotta, ezt a tisztségét haláláig viselte.
IrodalomCzakó Károly: Az alsólindvai Bánffy család
 Magyar nagylexikon. : 3.172.p.
 A Pallas nagy lexikona. : 2.576.p.(?1584)
 Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. : 2.540.p.(?1544)
 Tolnai új világlexikona. Az általános tudás és m?veltség tára. : 2.40.p.(?1544)