Kertai György

(Budapest, 1912. aug. 21. - Budapest, 1968. máj. 11.)

geológus

     Tanulmányait Budapesten végezte, természettan-vegytan szakos tanári oklevelet szerzett. 1937-t?l a Standard Oil, a kés?bbi Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) geológusa, 1948-ban kerületi f?geológus Nagykanizsán, 1951-t?l a Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság (MASZOLAJ) f?geológusa, 1954-t?l az egységes magyar olajiparnál ugyane tisztséget tölti be. 1957-t?l az Országos K?olaj- és Gázipari Tröszt f?osztályvezet?je, majd kutatási vezérigazgató-helyettese. 1964-t?l a Központi Földtani Hivatal elnöke. 1947-t?l a szegedi, majd a budapesti egyetemen oktatott. Tevékenységét 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el, 1965-t?l a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelez? tagja volt. A k?olajföldtan nemzetközileg elismert szakért?je volt, vezet? szerepet töltött be a kiscsehi-lendvaújfalusi-nagylengyeli és a görgeteg-babócsai szénhidrogéntelepek feltárásában.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.386-387.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.890-891.p.
Főbb művekK?olajföldtan
 A k?olaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 3.387.p.