Keszthelyi László

(Keszthely, Zala vm., 1732. márc. 6. - K?szeg, Vas vm., 1803. dec. 3.)

piarista szerzetes, tanár, író

     1752-ben belépett a piarista rendbe, egy ideig nevel? volt, 1759-ben pappá szentelték, több városban tanított, 1776-tól a nyitrai rendház és gimnázium igazgatója. Szónoklatokat, latin ódákat írt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.165-167.has.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1028.p.