Bánffy Miklós, alsólendvai

(? - 1501.)

f?nemes, f?ispán, diplomata

     Bánffy István és Kompolti Erzsébet fia. 1459-ben Mátyás király h?ségére esküdött. Ugyanebben az évben vette feleségül a szépségér?l híres Sagani Margit hercegn?t, akin keresztül Európa több uralkodó családjával rokoni kapcsolatba került. Öt gyermekük született. 1465-ben f?pohárnokmester, két év múlva pozsonyi f?ispán, amely hivatalát 20 évig viselte. 1467-ben elkísérte Mátyást erdélyi hadjáratára, ahol vitézsége miatt több falut kapott. 1477-ben a király az örökös grófok sorába emelte. Tagja volt annak a küldöttségnek, amely 1476-ban Nápolyból elhozta Beatrixot, Mátyás leend? feleségét. 1487-ben nem tudni milyen okból, Mátyás elfogatta, hivatalát és birtokai egy részt elvette. Mátyás halála után Corvin János ellen fordult és Ulászló pártjára állt, akinek fontos bizalmi embere, kés?bb f?ajtónállómestere lett. 1498-ban királya nevében kötött szövetséget a török ellen Albert lengyel királlyal.
IrodalomCzakó Károly: Az alsólindvai Bánffy család
 Magyar nagylexikon. : 3.172.p.(?1500.okt.)
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis. : (?1500.okt.)