Kisfaludy Zoltán Lajos, kisfaludi

(Gyömör?, Zala vm., 1854. júl. 20. - Táp, Gy?r vm., 1904. okt. 15.)

katolikus pap, író, szerkeszt?

     Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly rokona. Elemi iskoláit Sümegen, a gimnáziumot Gy?rött végezte, ugyanitt szentelték pappá 1877-ben. Káplán volt Halászin, Gyömörén, Sajtoskálon, Répceszemerén, Lébényszentmiklóson és Gy?rszigeten. 1889-t?l plébános Saápon. Kispap kora óta rendszeresen írt verset és prózát. M?veivel több önképz?köri pályadíjat nyert. A nagy szeminárium Szent Imre egyletének elnöke volt. Munkatársa volt az Egri Népújságnak (Kondorosi álnéven), valamint a Magyar Sionnak (különböz? nevek alatt). Küls? munkatársa volt a Magyar Korona és a Gy?ri Közlöny cím? kiadványoknak. 1891-ben átvette a Budapesten megjelen? Népiratkák szerkesztését, amelyb?l több mint 100 füzetet jegyzett. Szerkesztette továbbá a Szent István Társulat által kiadott Magyar Nép Könyvtárát 1891-t?l, a Kis Lelki Manna és a Lelki Manna cím? kiadványokat. 1895-ben a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztálya tagjául választotta.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.428-429.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 16.693.has.
Főbb művekMit üzen a római pápa minden katholikus embernek
 Népiratkák : 51., 65., 75. és 114.száma