Kiss Ern?

(Makó, Csongrád vm., 1868. júl. 29. - Vác, Pest vm., 1931. nov. 8.)

piarista szerzetes, tanár, irodalomtörténész

     A nyitrai piarista papnevel? intézetben, majd a budapesti egyetemen tanult, ahol tanári diplomát szerzett. 1894-ben bölcsészdoktorrá avatták. Budapesten, Vácott tanított, kés?bb Nagykanizsán a f?gimnáziumban. Kanizsai évei alatt a gimnázium rendes tanára, a Gyakorló Iskola vezet?je, valamint a városban m?köd? Irodalmi és M?vészeti Kör alelnöke volt. 1896 augusztusától 1898 októberéig a Zalai Közlöny felel?s szerkeszt?je, a rendb?l való kilépése után a kolozsvári unitárius gimnázium tanára (1901-1929)volt. Számos irodalomtörténeti tanulmányt írt és fordított.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.281-282.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 16.556-558.has.(?Kolozsvár)
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.924.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.645.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1049.p.
 Romániai magyar irodalmi lexikon. : 3.44-45.p.
 Értesít? a... Nagykanizsai Katholikus f?gymnasiumról. 1896-1900
Főbb művekVerstechnikánk fejl?dése a múlt század végén.
 Vörösmarthy Mihály.