Kiss László

(Nagykanizsa, Zala vm., 1822 - Budapest, 1886. máj. 27.)

diplomata

     Kezdetben a zágrábi teológiai szeminárium növendéke, majd azt elhagyva a trieszti tengerészeti iskolába iratkozott be. Kés?bb Konstantinápolyba költözött, ahonnan az 1848-as szabadságharc kitörésekor tért vissza Magyarországra. Kossuth Lajos 1849-ben kinevezte konstantinápolyi magyar követségi titkárnak Andrássy Gyula gróf mellé. A szabadságharc bukása után Párizsban, majd Londonban élt és kapcsolatokat tartott a magyar emigrációval. 1861-ben álnéven, Kossuth megbízottjaként Magyarországra jött. Miután amnesztiát kapott, Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1864-ben Mexikóban a császári kabinetroda fordítójaként tevékenykedett. Miksa császár bukása után az Egyesült Államokban különböz? megélhetési forrásokból próbálta magát fönntartani. Volt aranyásó, törvényszéki tolmács, kocsmáros, nyelvmester, színész és prédikátor. Végül visszatért Magyarországra. Konstantinápolyi tartózkodásáról naplót vezetett, amit Reiner Bertalan dolgozott fel a Neue Freie Presse 1890-es évfolyamában a "Graf Julius Andrássy als Diplomat der Revolution" cím? tárcasorozatban.
IrodalomRévai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. : 11.701.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 494.p.