Kolbenschlag Béla

(Lengyeltóti, Somogy vm., 1865. jan. 22. - 1934.)

jogász, f?ispán

     Középiskolái végeztével Budapesten jogot hallgatott, majd megyei tisztvisel? lett. 1894-t?l 1895-ig a pacsai járás szolgabírája, 1895-1903 között pedig a csáktornyai járásnak volt a f?szolgabírája. 1907-ben a megye f?jegyz?je, majd 1917 közepén annak alispánja lett. E min?ségében - eltekintve a forradalmak alatti hivatalvesztését?l - 1922-ig állt a megyei közigazgatás élén. Ezt követ?en Zala vármegye f?ispánjává nevezték ki, de nem egészen egy év múlva 1922. december 19-én saját kérésére, nyugdíjba vonulása okán felmentették. Utolsó éveit Budapesten és Balatonfüreden töltötte.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 170-171.p.
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
ArcképBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 170.p.