Kollár Jánosné; Szentmihályi Klementina

(Révkomárom, Komárom vm., 1835. febr. 10. - Pacsa, Zala vm., 1915. júl. 10.)

naplóíró

     Bécsben, Kassán, Pesten nevelkedett. 1854-ben férjhez ment Kollár Jánoshoz. El?bb Kehidán, majd 1874-t?l Pacsán gazdálkodtak. 1869-1891 között férjével hosszabb utazásokat tett Ausztriában, Németországban, Olaszországban, a Balkán északi részén. Ezen utazásokon naplót írt, melyet kés?bb ki is adott. F?leg harmadik részében képet rajzolt közvetlen környezetér?l is, Pacsáról, Zalaszabarról, Zalaegerszegr?l, itteni ismer?seir?l. Sírja a pacsai temet?ben van.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.752.has.
Főbb művekNapló jegyzetek I-III. Kézirat gyanánt