Komját Aladár; Korach

(Kassa, Abaúj-Torna vm., (ma: Kosi?e, Szlovákia), 1891. febr. 11. - Párizs, Franciaország, 1937. jan. 3.)

költ?, újságíró

     Korach Mór és Kenyeres Júlia testvére. Apja Korach Fülöp adóhivatali tisztvisel?, akit Kassáról Edelénybe, Gölnicbányára, 1895 márciusában Letenyére helyeztek. Komját Aladár Letenyén végezte el az elemi iskola els? két osztályát, iskoláit Fiuméban, majd Budapesten fejezte be. Jogi végzettséget szerzett; els? verse 1910-ben jelent meg. Budapesten bekapcsolódott a háborúellenes és a munkásmozgalomba. Versei kezdetben Kassák Lajos lapjaiban jelentek meg. 1919-ben Hevesi Gyulával megalapította az Internacionálé cím? folyóiratot, a tanácsköztársaság idején az írói direktórium tagja volt. 1920-tól emigrációba kényszerült. 1921-t?l Uitz Bélával az Egység cím? lapot szerkesztette, Németországban a Kommunista Internacionálé folyóiratának, az Inprekorrnak egyik szerkeszt?je volt. Többször járt Moszkvában, részt vett a harkovi írókongresszuson (1930); 1933-tól a Rundschau cím? lapnál dolgozott Bázelban, majd 1935-t?l Párizsban. Idegen név alatt temették el a párizsi Pere-Lachaise temet?ben. Hamvait 1966-ban Magyarországra hozták. Letenyén az 1990-es évek elejéig emléktáblája is volt.
IrodalomÚj magyar életrajzi lexikon. : 3.1042-1043.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.228.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.958-959.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.663-664.p.
 Komját Irén: Egy költ?i életm? gyökerei
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1082-1083.p.
Főbb művekÖsszegy?jtött m?vei
 Két világ mezsgyéjén
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 1.663.p.