Kovács Gyula; 1886-ig Katz

(Keszthely, Zala vm., 1865. dec. 14. - Budapest, 1939. nov. 21.)

középiskolai tanár

     Középiskolai tanulmányait a keszthelyi és a szombathelyi premontrei gimnáziumban végezte; a budapesti egyetemen 1891-ben kapott bölcsész diplomát; 1892-ben doktori címet nyert. 1896-ban classica-filológia tanári oklevelet is szerzett. 1892-94 között a budapesti tanítóképz? intézet gimnáziumában ösztöndíjas; ezután Szolnokon, Temesváron, 1896-tól Makón volt gimnáziumi tanár. 1913-ban Budapestre került. Tanári munkássága mellett rendszeresen publikált a helyi lapokban, ezenkívül több regényt is fordított.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.1248-1249.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.304.has.
 Papp Mária szíves közlése
Főbb művekLatin elemek a magyar nyelvben : bölcsészdoktori értekezés