Kovács János

(Kis-Kanizsa, Zala vm., 1830. ápr. 28. - ?)

ügyvéd

     Iskoláit Nagykanizsán végezte. 1848-tól Bánokszentgyörgyre került; itt a tanítói állással összekötött jegyz?i feladatokat látta el 1852-ig. 1855-t?l Pákán dolgozott, utóbb a tárnoki körjegyz?ségre nevezték ki. 1857 novemberében Homokkomáromba helyezték át. 1872. január 12-én a kanizsai járásban szolgabírónak választották meg. 1874-ben ügyvédi vizsgát tett. Ezután ügyvédkedett. Nagykanizsán ekkor árvaszéki ülnök és községi bíró volt. Cikkei több zalai lapban is megjelentek, így a Zalai Közlönyben, Zalában, Zalamegyében.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.1277.has.