Kozáry Gyula; 1887-ig Kasztl

(Miháld, Somogy vm., 1864. okt. 27. - K?szeg, Vas vm., 1925. máj. 20.)

római katolikus pap, tanár

     1881-ben a nagykanizsai f?gimnáziumban érettségizett. A budapesti egyetemen 1882-1883-ban bölcseletet, majd jogot hallgatott; ezután Pécsett növendék pap és teológus lett. 1887-ben szentelték pappá; hatéves káplánkodás után 1893-ban a pécsi jogakadémia hitszónoka és hitoktatója lett. 1898-tól a m. kir. pécsi hadapródiskola vallástan és francia tanára. Jelent?s teológiai és filozófiai munkásságot fejtett ki; cikkei f?ként a Bölcseleti Folyóiratban és egyházi lapokban jelentek meg. 1895-ben a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja lett. Dolgozott a Pallas Nagylexikona számára is.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.1428-1429.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.424.has.
Főbb művekKorunk bölcselete
 Az átöröklés problémája
 Descartes és Szent Tamás
 Idealizmus az irodalomban