Kozáry József

(Nagykanizsa, Zala vm., 1853. febr. 12. - Budapest, ?)

tanár

     Édesapja kapornaki kisbirtokos volt. A nagykanizsai f?gimnáziumban tanult, majd katona, ezután egyetemi hallgató lett a budapesti egyetemen. 1885-t?l a f?városban dolgozott, mint középiskolai tanár. További sorsát nem ismerjük. Tanári munkája mellett rendszeresen publikált: cikkei a Zala, a Balaton és Vidéke, a Korunk, a Herkó Páter, a Magyar Állam és a Katholikus Tanügy cím? lapokban jelentek meg. Jelent?s volt még a Gabelsberger-Markovits rendszer? gyorsírás népszer?sítésében végzett tevékenysége.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.1429-1430.has.
Főbb művekHóvirágszer? gyorsírás új módszer? gyakorlati tankönyve. I. rész
 Magyar nyelvtan katekizmus alapján
 Rendszeres magyar nyelvtan