K?nigmayer Károly Miksa

(Szombathely, Vas vm., 1818. júl. 4. - Szombathely, Vas vm., 1892. jún. 22.)

római katolikus pap, kanonok, püspök

     Középiskoláit szül?városában, a teológiát Pesten végezte. 1839-1845 között Zalabeseny?n Skublics József családjánál nevel?, 1845-1863 között Ny?gérben plébános, 1863-1873 között Zalaegerszegen plébános, esperes. 1873-tól Szombathelyen kanonok, választott tribunici püspök. 1861-ben és 1881-ben országgy?lési képvisel? is volt. Jeles szónok, Széchenyi István és Deák Ferenc emlékére mondott gyászbeszéde maradt fenn, el?bbi Nagykanizsán jelent meg 1860-ban.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.51-52.has.
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.220-221.p.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 354.p.
ArcképGéfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.220.p.