K?vágó József; 1934-ig Küronya

(Csömödér, Zala vm., 1913. ápr. 8. - Linwood, New Jersey, USA, 1996. dec. 10.)

katonatiszt, mérnök, politikus, polgármester

     Tanítói családból származott, elemi és középiskolai tanulmányait Szombathelyen és Pécsen végezte, majd 1931-ben a Ludovika Katonai Akadémiára iratkozott be. 1935-ben avatták hadnaggyá. Ezután még gépészmérnöki diplomát is szerzett. 1939-t?l a Haditechnikai Intézet munkatársa volt, egy utászzászlóalj parancsnokaként a keleti fronton szolgált. 1944-ben bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának küzdelmeibe, mint Kiss János altábornagy segédtisztje. 1944 decemberében a felkelés szervez?ivel együtt ?t is perbe fogták, de elkerülte a halálbüntetést. A háború után bekapcsolódott a politikai életbe, 1945. május 15-én Budapest alpolgármesterévé, majd december 14-én polgármesterévé választották. Ugyanezen év augusztus 20-án a Független Kisgazdapárt országos intéz?bizottságába is bekerült. Polgármesterként els?sorban a város újjáépítését és élelmiszerrel való ellátását szervezte meg. 1947 nyarán - tiltakozásul a kisgazda politikusok elleni hajsza miatt - lemondott polgármesteri tisztér?l. 1948-1950 között a Mintagépgyári Nemzeti Vállalat Szerszámgéptervez? Irodáját vezette. 1950 májusában kémkedés, h?tlenség és a demokrácia megdöntésére irányuló összeesküvés szervezésének vádjával letartóztatták, el?bb halálra ítélték, majd életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 1956 szeptemberében szabadult ki a börtönb?l. Októberben részt vett a Független Kisgazdapárt újjászervezésében, november 3-án a párt f?titkára lett, november 1-jén ismét Budapest f?polgármesterévé választották. 1956. december 1-jén emigrált, el?bb Hágába, majd az Egyesült Államokba ment. 1957-ben New Yorkban, az ENSZ "ötös bizottsága" el?tt tett tanúvallomást a magyar forradalomról, majd a Magyar Bizottság és az Európai Rabnemzetek Szövetségének alelnöke volt. 1961-ben Frank Horton képvisel?vel megalakították a forradalom emlékét ?rz? bizottságot. Mérnökként dolgozott, az Atlantic Electric Company kutató-f?mérnökeként vonult nyugdíjba. Oktatott egyetemeken is, az annadele-i Bard College díszdoktori címmel jutalmazta. Megkapta a Szabadság-díjat, Magyarországon pedig a "Magyar Köztársaság Középkeresztje a Csillaggal" érdemrendet. 1992-ben Budapest díszpolgárává választották. Az Egyesült Államokban hunyt el, de Budapesten a Fiumei úti temet?ben temették el 1997 januárjában.
IrodalomVirágh Ferenc: Az újjáépít? polgármester hazatér. 1913-1996
 Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. : 573.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.474-475.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.1196-1197.p.
 A f?város élén. Budapest f?polgármesterei és polgármesterei 1873-1950 : 248-254.p.
 K?vágó József: Egyedül vagy
Főbb művekYou are all alone
ArcképA f?város élén. Budapest f?polgármesterei és polgármesterei 1873-1950 : 248.p.