Krátky István

(Nagykanizsa, Zala vm., 1888. dec. 25. - Ócsa, Pest m., 1956. febr. 10.)

f?jegyz?, polgármester

     Apja Krátky József nagykanizsai telekkönyvvezet?, anyja Kurcz Viktória. A középiskolát Nagykanizsán, jogi tanulmányait Budapesten végezte. 1914 januárjában Nagykanizsán f?jegyz?vé, 1914 októberében polgármesterhelyettessé választották. 1915 júliusától kezdve eddigi hivatalai megtartásával a rend?rség irányítását is átvette, ezáltal az ? kezébe került a város élelmiszerellátásának a megszervezése, ami a háborús események miatt egyre nehezebb feladatot jelentett. Az I. világháború után síkraszállt a Zala és Somogy határos járásaiból kialakítandó új Kanizsa vármegye felállításáért. Ezzel párhuzamosan szorgalmazta Nagykanizsa törvényhatósági joggal való felruházását. Igyekezett különböz? kölcsönöket szerezni a város fejlesztését szolgáló középítkezések, infrastukturális beruházások megvalósításához. Mint a nagykanizsai kamarazene-társaság tagja fellépett a városi zeneiskola megnyitása érdekében. Lelkes támogatója volt a színház létrehozásának, ezenkívül különböz? egyesületi tisztségeket is betöltött. Az 1930-ban bekövetkezett tisztújítások alkalmával február 10-én megválasztották polgármesternek. Nevéhez f?z?dött a strandfürd? (1934), a Törvényház (1938) felépítése. Nyilasellenessége miatt 1944. április 4-én felfüggesztették állásából, majd nyugdíjazták. Ezután ügyvédként dolgozott. 1952-ben családjával együtt kitelepítették a Hortobágyra. Tizenöt hónap internálás után Budapestre ment, 1954-t?l haláláig raktárkezel?ként dolgozott a Nyugati Pályaudvaron. Tevékenysége elismeréseként Nagykanizsa városa 2005-ben posthumus díszolgári címet adományozott részére.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa.
 Békássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 244.p.
 Zala vármegye ismertet?je : 3.rész.72-73.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.584-585.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 494.p.
 Kanizsai enciklopédia. : 190.p.
 Károlyi Attila: Nagykanizsa város elöljárói : 45-55.p.
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 89.p.
 Károlyi Attila: Nagykanizsa város elöljárói : 46.p.