Krausz Sámuel

(Ukk, Zala vm., 1866. febr. 18. - Cambridge, Anglia, 1948. jún. 4.)

történész, nyelvész, hebraista

     Jánoshalmán és Pápán kezdte tanulmányait, majd a budapesti Rabbiképz? Intézetben és a berlini egyetemen tanult. 1893-ban a giesseni egyetemen szerzett filozófiai doktorátust, majd 1894-ben avatták rabbivá. Az Országos Izraelita Tanítóképz? Intézetben a zsidó tudományok tanára, 1906-tól a bécsi Jüdisch-Theologische Lehranstallon az exegetika, héber és arameus nyelv, a zsidó történelem tanára volt. 1932 és 1937 között az intézet igazgatója volt. ? alapította a bécsi Verein für jüdische Geschichte und Literaturt. 1938-ban a "kristályéjszaka" idején lakását feldúlták a fasiszták, így Angliába emigrált. Tudományos munkásságának eredménye 1300-nál több tanulmány és könyv. F? kutatási területe az alexandriai kor, a kereszténység els? századai ill. a Római Birodalom zsidóságának története és a görög irodalom zsidó kapcsolatainak feltárása. Szt. Jeromos keresztény egyházatyáról írt monográfiájával még egyetemi hallgató korában egy milánói nemzetközi pályadíjat nyert. Nagyobb tanulmányai jelentek meg a Magyar Zsidó Szemlében, a Múlt és Jöv?ben, a Monatsschrift für Wiss der Judentums, a Revue des Etudes Juives cím? folyóiratokban. Nagy szakmai elismerést arattak a Jewish Encyclopediában írott tanulmányai, amelyek f?leg Jézus korára vonatkoznak. Közrem?ködött a Biblia magyar nyelv? tudományos fordításában (Szentírás I-IV. 1898-1907).
IrodalomAchtor (Strauss), Eliyahu.: Bibliographie der Schriften von Samuel Krauss 1887-1937
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.237-238.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.596-597.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 475.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 3.444.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 514-515.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.1211.p.
Főbb művekDas Leben Jesu nach jüdischen Quellen
 Talmudische Archäeologie I-III.
 Geschichte der jüdischen Ärtzte