Kremmer Dezs?

(Keszthely, Zala vm., 1879. máj. 22. - Budapest, 1926. jún. 18.)

könyvtáros, történész

     A budapesti egyetemen jogot és filozófiát végzett, majd külföldi egyetemeken tanult. 1909-ben múzeumi tisztvisel? lett Budapesten a F?városi Múzeumban, 1915-ben a F?városi Könyvtárban könyvtárossá nevezték ki. 1919 augusztusában - a Tanácsköztársaság idején szerepet vállalt Madzsar József helyett - ?t bízták meg a könyvtár vezetésével. Közrem?ködésével távolították el az intézményb?l Szabó Ervin egykori munkatársait, és korlátozták a társadalomtudományi állomány használatát - ugyanakkor megvédte a könyvtárat a fajvéd?k támadásaitól, és a legnehezebb id?kben is biztosította a szolgáltatások fenntartását. 1921-ben nevezték ki hivatalosan is igazgatónak. Könyvtárosi m?ködése mellett egyetemi magántanár is volt; ugyancsak 1921-ben a Magyar Bibliophil Társaság alapító tagjává választották. Publikációiban els?sorban Budapest történetével foglalkozott.
IrodalomRemete László: A F?városi Szabó Ervin Könyvtár története
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.1015-1016.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.610.has.(?jún.17.)
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 475.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1149.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.710.p.
Főbb művekApáczai Csere János élete és munkássága
 Pest-Budát ábrázoló német metszetek
 Buda és Pest könyvekben és képekben
 A magyar szépliteratúra virágoskertje