Kresznerics Ferenc

(Ivánc, Vas vm., 1766. febr. 25. - Alsóság, Vas vm., 1832. jan. 18.)

római katolikus pap, nyelvész, matematikus

     Édesapja Iváncon iskolamester és jegyz? volt. Alsófokú tanulmányait Szombathelyen, a középfokút Sopronban végezte el, 1785-t?l Pozsonyban a királyi filozófiai akadémián tanult, 1790-ben Szombathelyen pappá szentelték. Több helyen volt káplán: Salomváron 1791. április-július, Zalaegerszegen 1792. június - 1793. október között. Ezután a szombathelyi líceum tanára, 1812-t?l Ságon plébános. 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Már pozsonyi évei alatt érdekl?dött a nyelvészet és a matematika iránt. Szótárt írt, közmondásokat gy?jtött, ?t tekintik az els? tudományos igény? magyar szótár megalkotójának.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.276-279.has.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.710-711.p.
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 2.380-384.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1150.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.1017.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.1217-1218.p.
 Gyarmati Tiborné: A 250 éve született Kresznerics Ferenc emlékezete : (*febr. 24.)
Főbb művekMagyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.