Kuncz Adolf József

(Sál [Hegyhátsál], Vas vm., 1841. dec. 18. - Keszthely, Zala vm., 1905. szept. 5.)

premontrei szerzetes, tanár

     Középiskolai tanulmányait Keszthelyen kezdte, Szombathelyen fejezte be, 1857-ben belépett a premontrei rendbe. Keszthelyen kezdett tanítani, majd Szombathelyen, 1866-ban szerzett mennyiségtan-természetrajz szakos tanári oklevelet. Jeles fizikus volt, 1875-t?l Szombathelyen gimnáziumi igazgató, 1889-t?l csornai premontrei prépost volt. Türjén temették el, síremléke a községi temet?ben van.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.472-474.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 340.p.
Főbb művekSzombathely - Savaria rendezett tanácsú város monographiája.