Kunfi Zsigmond

(Nagykanizsa, Zala vm., 1879. ápr. 28. - Bécs, Ausztria, 1929. nov. 18.)

tanár, politikus, miniszter

     Apja Kunfi (1875-ig Kohn) Benedek, szigetvári tanító. Középiskoláit Nagykanizsán végezte, bölcsészdoktori diplomát Kolozsváron szerzett. Temesváron kezdett tanítani, 1907-t?l a Népszava újságírója, helyettes szerkeszt?je volt. Hamarosan bekapcsolódott a Szociáldemokrata Párt életébe is. 1918-1919-ben miniszter, majd közoktatásügyi népbiztos volt, tisztségét 1919 júniusától már nem vállalta, a diktatúra felszámolását sürgetve. Emigrációba vonult, Ausztriában az Arbeiter Zeitung f?szerkeszt?je volt. Öngyilkos lett. Széles kör? publicisztikai, irodalomtörténeti, társadalomtudományi és m?fordítói tevékenységet folytatott.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.590-591.has.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.721.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1166.p.
 Munkásmozgalom-történeti lexikon. : 326.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.1032.p.
 Mucsi Ferenc - Szabó Ágnes: Kunfi Zsigmond 1879-1929 : 5-33.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.1253-1254.p.
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 39.p.
Főbb művekToldy Ferenc
 Jókai.
 Népoktatásunk b?nei.
 Az általános választójog
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 1.721.p.