Lackfi István, csáktornyai

(1343 el?tt - K?rös, K?rös vm., (ma: Kri?evci, Horvátország), 1397. febr. 22.)

f?úr, horvát bán, ispán, erdélyi vajda, nádor

     Lackfi István vajda fia. Családja többi tagjához hasonlóan magas tisztségeket töltött be. 1367-t?l 1370-ig székely ispán, 1371-72-ben horvát bán, 1372-1376-ig erdélyi vajda, 1379-ben vasi, soproni és zalai ispán, 1383-84-ben ismét horvát bán. Mária királyn? elfogása után Zsigmondhoz csatlakozott. Kanizsai Jánossal együtt hadjáratot vezetett a királyn? kiszabadítására. 1387-1390-ig trencséni ispán, 1392-ig nádor, 1395-ig f?lovászmester. I. Lajostól megkapta Tátika és Rezi várát, Csáktornyán pálos, Keszthelyen ferences kolostort alapított. A nikápolyi hadjárat után Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott. Felkelésének leverésére Garai Miklós és Kanizsai János tárgyalásokat kezdeményeztek, s itt Garai Miklós és Cillei Hermann a királyi menlevéllel fegyvertelenül megjelen? Lackfi Istvánt megölette. Birtokait szétosztották, els?sorban Kanizsai János részesült bel?lük. Keszthelyen temették el, ahol a sírköve fennmaradt. Keszthelyen lovasszobra látható, 1997-ben emléktáblát is avattak tiszteletére.
IrodalomKarácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. : 2.170-181.p.
 Korai magyar történeti lexikon: 9-14. század. : 391.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.8-9.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.16.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.710.p.