Laky János Demeter

(Keszthely, Zala vm., 1818. dec. 25. - Csorna, Sopron vm., 1902. aug. 2.)

premontrei szerzetes, tanár, nemzet?rtiszt

     1828-tól 1835-ig a keszthelyi premontrei gimnáziumban tanult. 1835-37-ben a gy?ri jogakadémián hallgatott bölcseletet, majd belépett a premontrei rendbe. 1843 júliusában szentelték pappá. Szerzetestanárként dolgozott 1843-46-ban a szombathelyi, majd 1847-t?l a keszthelyi gimnáziumban, miközben költészettannal foglalkozott. 1848 nyarán nemzet?rf?hadnagyként teljesített ?rszolgálatot a Mura mentén. Jellasich támadása után gerillaakciót szervezett az ellenség utánpótlásának elfogására. 1849 májusáig ismét a nemzet?rség szervezésében és a honvédújoncozásnál segédkezett, mindenekel?tt hazafias beszédeivel lelkesített. A császári hadbíróság 1849 ?szén "lázítás" miatt nyolc évi vasban töltend? várfogságra ítélte. El?bb Olmützben, majd Josefstadtban raboskodott. 1853 októberében császári amnesztiával szabadult. A tanítástól eltiltották és rend?ri felügyelet alatt állt. Ett?l kezdve a csornai rendi székházban élt, el?bb mint házgondnok, majd préposti titkár, végül mint rendjének kormányzó perjele. A csornai Szent Antal temet?ben nyugszik. Rendi teend?i mellett mindvégig foglalkozott tudománnyal és irodalommal. Kisebb írásai mellett 11 önálló könyve jelent meg.
IrodalomÚj magyar életrajzi lexikon. : 4.57-58.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.671-673.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.20.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.11.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1185-1186.p.
 Czigány László: Laky Demeter és Sebesy Kálmán a szabadságharcban (1848-1849) : 203-214.p.
 Kálmán Gyula: Laky Demeter : 31-32.p.
Főbb művekA költészetnek rövid elméleti s gyakorlati rendszere és történeti vázlata
 Lucanus Marcus Annaeus: Pharsaliaja : fordította
 A n?i erény és méltóság irányelvei
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.21.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.10.p.