Lámfalussy Sándor; 1936-ig Mihalovics

(Topolyán, Zemplén vm., (ma: Topol'any, Szlovákia) 1890. szept. 11. - Veszprém, Veszprém m., 1975. aug. 4.)

erd?mérnök, tanszékvezet? egyetemi tanár, szakíró

     Erd?mérnöki oklevelét a selmecbányai Bányászati és Erdészeti F?iskolán 1914-ben szerezte. Állami szolgálatát Zalatnán kezdte, majd 1914-1919 között katona volt. 1919-t?l Sopronban tanársegéd a f?iskola Erd?használattani Tanszékén. 1921-ben az Esterházy uradalomba került, Lentiben, Csömödéren, Kaposváron és Sopronban dolgozott. 1923-tól 1937-ig a zalai Esterházy birtok erd?gazdaságának vezet?je lett. Öt erd?gondnokságot, két vasútüzemet és két f?részüzemet irányított. Erdei vasutakat és f?résztelepeket tervezett és épített, az erd?gazdálkodás gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, f?leg fakitermeléssel, erd?feltárással és fafeldolgozással. Életének f? m?ve az 1923-ban felépített lenti f?részüzem és a hozzá tartozó vasútüzem volt, mely akkor a legkorszer?bbnek számított Magyarországon. Szakmai sikereinek eredményeképpen 1937-ben átvette a 100000 kh-as Esterházy erd?birtokok vezetését. Irányítása alá tartoztak a birtokos Ausztriában és Németországban lév? erd?i is. A hazai fa védelmében több alkalommal erélyesen fellépett Zala megye vezet?inél és a kormányzatnál. Nagyrészt neki köszönhet?, hogy a Zala megyei Herceg Esterházy erd?birtokon az ország egyik legjobb és legeredményesebb gazdálkodása folyt. Az erd?k min?sége messze meghaladta az országos átlagot és a szakszer? kezelés folytán az ország legértékesebb faállományával rendelkezett. 1945-1946-ban az Erdészeti Kutató Intézetben dolgozott. 1946-tól visszatért a f?iskolára, az Erd?használattan Tanszéken el?adó, 1948-tól egyetemi tanár, majd a tanszék vezet?je 1961-ig, nyugdíjba vonulásáig. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Erdészeti Bizottságának. Kedvelte a zalai erd?ket, ahova minden évben szívesen járt vissza. Bed? Albert-emlékéremmel tüntették ki. Lentiben 1997-t?l iskola viseli nevét, udvarában emlékkövet állítottak tiszteletére. 2005-ben Sopronban az Egyetem Botanikus Kertjében felavatták mellszobrát.
IrodalomZilahy József: Lámfalussy Sándor : 121.p.
 Szakács László: Lentiben szakközépiskola viseli Lámfalussy Sándor nevét
 Szakács László: Lámfalussy Sándor levele 1945-b?l
 Káldy József: Búcsú Lámfalussy Sándor professzortól
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.929.has.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.62.p.
 Tóth Sándor László: Lámfalussy Sándor (1890-1975)
Főbb művekErd?használattan I-II.
 Erdei rakodók és azok berendezése
 Gondolatok a szerfabecslés köréb?l
 Hordódongák termelése és a dongakészítés gépesítése
ArcképKáldy József: Búcsú Lámfalussy Sándor professzortól : 147.p.
 Tóth Sándor László: Lámfalussy Sándor (1890-1975)