Landler Jen?

(Gelse, Zala vm., 1875. nov. 23. - Cannes, Franciaország, 1928. febr. 25.)

ügyvéd, politikus

     Szülei földbérl?k voltak. Nagykanizsán, a piarista f?gimnáziumban tanult; 1893-tól Budapesten élt, elvégezte a jogi egyetemet, ügyvédi vizsgát tett. Az 1904-es nagy vasutassztrájk után vállalta a sztrájk szervez?inek védelmét az ellenük indított perben, a "13-ak b?nperében". 1906. július 21-t?l vette át a Vasutasok Lapja szerkeszt?i posztját. A szociáldemokrata pártnak 1908-ban lett tagja. 1918 júniusában ? szervezte és vezette az általános politikai tömegsztrájkot. Az október 25-én megalakult Nemzeti Tanácsban, mint a tanács irodavezet?je dolgozott. Nagy szerepet játszott a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) és a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) márciusi egyesülésében. A Tanácsköztársaság kikiáltása után belügyi népbiztos lett. Ellátta a Kereskedelmi Népbiztosság vezetését is, majd a III. hadtest parancsnoka volt. A Forradalmi Kormányzótanács 1919. július elején a Vörös Hadsereg f?parancsnokává nevezte ki. A Tanácsköztársaság megdöntése után Ausztriába ment. A kommunista emigráció bécsi vezet?je lett, a KMP Kun Béla-ellenes frakciójának irányítójaként. Részt vett az els? magyar nyelv? kommunista folyóirat, a "Proletár" szerkesztésében. A Kommunista Internacionálé megbízásából bekapcsolódott az osztrák kommunista párt munkájába is. A "Proletár" cím? lap mellett a Bécsi Vörös Újságban, az Új Márciusban, a Kassai Munkásban, a Párisi Munkásban, a Moszkvai Vörös Újságban jelentek meg írásai. Jelent?s szerepe volt 1925-ben a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) létrejöttében.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.947.has.(*Gencs)
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.24-25.p.
 Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. : 331-332.p.
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 272-278.p.
 Szabó Ágnes: Landler Jen?
 Gadanecz Béla: Dr. Landler Jen?, a véd?ügyvéd
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.25.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.70-71.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.774.p.
Főbb művekVálogatott beszédek és írások
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 272.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.774.p.