Lencsés Antal; Lentscho 1840-ig

(Rum, Vas vm., 1797. - Buda, 1844. márc. 2. után)

természettudós, gazdasági és természettudományi író

     Filozófiai és jogi tanulmányokat végzett, s 1819-ben saját költségén tanuló küld? praktikánsa lett a keszthelyi Georgikonnak. Kiválóan tanult, s így a következ? évben másodtanár lett. (Oktatta a földm?velést, erkölcstant és a "baromorvoslást".) Az 1822-1823-as tanévben a gazdasági tárgyak tanára lett. ? volt az els? georgikontanár, aki magyarul adott el?. 1823-ban a tanév végén távozott Keszthelyr?l. A pesti egyetemre ment orvostudományi tárgyakat hallgatni. Közben írni kezdett. Tanulmánya jelent meg a Tudományos Gy?jteményben. 1829-ben Pesten Lánghy Istvánnal önálló, hetente kétszer megjelen? lapot indított "A természeti, gazdasági és mesterségi esmeretek tára" címmel. Önálló kiadványainak témái rendkívül szerteágazóak voltak: a házassági grammatikától az illemkódexig, a kanáritenyésztést?l a mezei gazdasági tanácsokig terjedtek. 1832-ben új kiadványsorozattal jelentkezett "Az okos csudafi, vagy: tapasztalt köztanácsadó mindenném? állapot számára" címmel. 1833 végéig 6 füzetet jelentetett meg, összesen 765 "gazdasági-mesterségi" tapasztalattal. 1834. január 3-tól ismét a Georgikon professzora lett, s három éven át földm?velési vegytant, gazdaságtant, számvitelt és természettant tanított. 1837. január 2-án elbocsátották. Ismét Pestre költözött, s 1838 és 1844 között közel félszáz munkája jelent meg különböz? gazdasági és természettudományi témakörb?l. Utolsó életjele 1844. március 2-áról való. Szegénységben halt meg. Több, a Georgikonra vonatkozó munkája az (Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárába került.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.56.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.1030-1034.has.
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 1.373-376.p.
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 32.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.176.p.
Főbb művekA természeti, gazdasági és mesterségi esmeretek tára
 Értekezés a gyapjúnak hasznos és káros tulajdonságairól
 A természet és a m?vészet remekei földvilágunk körében
 Ezermester. Tapasztaláson épült 500 közhasznú utasítás a gazdaság minden ágaiból