Lonkay Antal

(Bocskó, Máramaros vm., (ma: Bocicau, Románia), 1827. szept. 12. - Balatonfüred, Zala vm., 1888. aug. 29.)

újságíró, m?fordító, tanár

     A máramarosi gimnáziumban tanult, majd tanulmányait Szatmáron és Pesten folytatta. Piarista tanárként Nagybecskerekre került. A szabadságharc id?szakában Perczel Mór segédtisztje volt. A szabadságharc bukása után, hosszabb ideig bujdosásra kényszerült. 1855-ben telepedett le Budán, majd Pesten. Tanári állást vállalt, s mellette a Pesti Napló és az Új Magyar Múzeum munkatársa lett. Közben m?fordítással is foglalkozott. Lefordította ifjabb Plinius leveleinek tíz könyvét, s Démoszthenész m?veinek nagy részét. 1856-ban megalapította a Tanodai Lapokat, amely 1871-ig jelent meg. 1860 januárjától Id?k Tanúja címmel katolikus politikai napilapot indított, amely 1868-ban Magyar Állam címmel összeolvadt Török János Pesti Hírnökével. Kisebb megszakításokkal haláláig szerkesztette e lapot. A kiegyezés után a hírlapírói és szerkeszt?i munka mellett mindvégig tanított, el?bb a budai, majd a pesti katolikus f?gimnáziumban. Írásaiban a keresztény és hazafias alapon álló haladás szószólója volt. 1870 májusában megalapította a Hunyadi Mátyás katolikus irodalmi intézetet. Részt vett a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának megalakításában. A pápa a Szent Gergely Rend lovagjává, a Szent Szilveszter Rend kommendátorává és aranysarkantyús vitézzé nevezte ki. Balatonfüredi villájában halt meg.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.85-86.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.49.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.1364-1367.has.
 A Pallas nagy lexikona. : 11.648.p.
 Harmath István - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. : 214.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1233.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.277.p.
Főbb művekA magyar irodalom ismertetése a legrégibb id?kt?l napjainkig. I-II
 Gyakorlati német nyelvtan
 Ébreszt? szózat
 Az én els? római utam és vaticani zarándoklatom 1877-ben
 Az én második római utam, vaticáni és lourdesi zarándoklatom 1880-ban
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 2.49.p.