Lovas Elemér Károly; 1906-ig Leitner

(Sümeg, Zala vm., 1889. nov. 3. - Pannonhalma, Gy?r vm., 1949. szept. 28.)

bencés szerzetes, történész, régész

     1906-ban belépett a bencés rendbe, 1913-ban pappá szentelték, ugyanebben az évben a kolozsvári egyetemen bölcsészdoktori és történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1913-1915-ben a pápai bencés gimnázium, 1915-1919-ben a pannonhalmi hittudományi és tanárképz? f?iskola tanára volt, 1920-tól K?szegen, 1922-40 között Gy?rben tanított a bencés gimnáziumban, emellett a bencés múzeum vezet?je volt, ennek keretében ásatásokat is vezetett. 1939-40-ben ? szerkesztette a Gy?ri Szemlét. 1940-ben Pannonhalmára került, itt f?iskolai tanár, levéltáros volt, ? vezette a régészeti gy?jteményt is. F?ként a középkori magyar történelemmel és Pannonia régészeti kutatásával foglalkozott.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.1165-1166.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.91.p.
 A pannonhalmi Szent-Benedek rend története : VI.b.785.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.297-298.p.
Főbb művekÁrpádházi Boldog Margit élete
 Gy?r város régészeti katasztere