Baráth Tibor

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1906. aug. 16. - Montreal, Kanada, 1992. febr. 22.)

történész

     Tanulmányait Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, itt 1929-ben doktorált. Bécsben, Párizsban ösztöndíjasként tanult tovább. 1934-ben a Nemzeti Múzeum tisztvisel?je lett, a párizsi magyar tanulmányi központhoz kapott beosztást. 1940-t?l a kolozsvári egyetemen a magyar történelem tanár. 1944-1945-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium egyetemi ügyosztályának a vezet?je. Kés?bb különböz? párizsi tudományos intézetek munkatársa volt, 1946-1952 közt az északi-franciaországi ipartanács dokumentációs osztályát vezette. 1952 után Kanadában dolgozott. Az 1950-es évekt?l ?störténettel foglalkozott. Több tudományos folyóiratot szerkesztett, több nyugati magyar folyóiratban publikált. Magyar, francia és angol nyelven 15 kötet történeti munkája jelent meg, ezek nagyobbrészt Magyarország történetével foglalkoznak.
IrodalomNagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. : 66.p.
 Magyar nagylexikon. : 3.232.p.
 Révai új lexikona. : 2.395.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.136.p.
Főbb művekHistoire de la presse hongroise
 Magyar történet
 A magyar népek ?störténete
 The Early Hungarians in the Light of Recent Historical Research